Lược Sử Cha Tổ Phụ

Lược sử
Cha Benedicto Thuận (Henri Denis), Tổ Phụ Hội Dòng Xi Tô Thánh Gia Việt Nam, sinh ngày 17-8-1880 tại Boulogne-sur-mer, miền bắc nước Pháp. Xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng được hấp thụ từ song thân một nền đạo đức đậm nét Kitô giáo.
Mồ côi mẹ lúc lên tám tuổi, người được thân phụ và bà kế mẫu nuôi nấng săn sóc. Nhờ cha Golliot bảo trợ, người gia nhập tiểu chủng viện Boulogne vào năm 1893, và sau đó là đại chủng viện Arras. Năm 1901, vì lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại, người xin gia nhập Hội Truyền Giáo Paris. Sau ba năm thần học, người thụ phong linh mục vào ngày 07-03-1903.
Ngày 24-3-1903, cha lên đường và đặt chân lên đất nước Việt Nam ngày 31-5, nhân ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức cha Gaspar, giám mục Huế, đã đặt cho cha một tên mới là Cố Thuận. Phải chăng thuận theo ý Chúa là nét nổi bật trong đời sống linh mục của cha?
Sau khi học tiếng Việt tại giáo xứ Kim Long, cha giữ chức giáo sư tiểu chủng viện An Ninh. Trong thời gian năm năm; tiếp đó cha làm chánh xứ Nước Mặn ( Thừa Lưu) cũng trong năm năm. Trong chương trình mục vụ của cha có ba điểm đặc biệt : dạy giáo lý, thăm viếng các gia đình, cứu đói bệnh nhân.
Tuy nhiên như chưa thỏa lòng, ngay từ năm 1909, cha đã ngỏ ý với đức cha Allys, xin lập dòng đan tu chiêm niệm : vì theo ý cha, đó là phương thế truyền giáo hữu hiệu hơn.
Dầu vậy, vào năm 1913, đức cha lại đặt cha làm giáo sư đại chủng viện An Ninh cho tới năm 1918. Trong thời gian này, cha âm thầm chuẩn bị việc lập dòng mà cha hằng mong ước .
Được phép đức cha cho đi lập dòng, ngày 14-8-1918, cha và một người môn đệ duy nhất Tađêô Chánh lên núi Phước Sơn với gánh hành trang nghèo nàn. Ngày hôm sau, 15-8-1918, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, cha dâng thánh lễ khai mạc cuộc sống mới.
Ngày 11-10-1918, đức thánh cha Biển Đức XV phê nhận việc thành lập dòng Đức Bà Việt Nam qua văn thư của Bộ Truyền Giáo.
Cha chính thức bắt đầu đời đan tu với việc lãnh áo dòng vào ngày 02-02-1920. Nhân ngày lễ thánh phụ Benedicto, ngày 21-03-1923, cha tuyên khấn lần đầu : ba năm sau, cũng vào ngày này, cha khấn trọn đời để vĩnh viễn thuộc về Chúa.
Với gương lành đời sống thánh thiện, bác ái và hy sinh, cha dẫn đưa đoàn con đông đảo vào ơn gọi đan tu chiêm niệm.
Sáng ngày 25-07-1933, cha tạ thế, để lại cho con cái một di sản thiêng liêng cao quý về tinh thần phụng sự Thiên Chúa và nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.