Thông Báo ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – 2019

16+17 AUGUST, 2019

Thư Mời

Tham Dự Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
tại Đan Viện Thánh Mẫu Sacramento

*****

Walnut Grove, ngày 17 tháng 5 năm 2019

Đan Viện Thánh Mẫu Sacramento thông báo và xin trân trọng kính mời:

Quí Ân nhân, Thân hữu, Hội viên và gia đình vui lòng bớt chút thời giờ đến tham dự
ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

sẽ được cử hành tại Đan Viện vào Thứ Sáu và Thứ Bảy,

ngày 16,17 tháng 8 năm 2019.

 

Chương trình như sau:

                        Ngày 16 tháng 8 năm 2019:

  • 2 Giờ chiều: Đón tiếp Hội viên và Quan khách.
  • 4 Giờ chiều: Bữa chiều
  • 6 Giờ chiều: Thánh Lễ kính Thánh Giuse và Kiệu Thánh Thể, Nghỉ đêm

                       Ngày 17 tháng 8 năm 2019:

  • 06 giờ sáng: Thức dậy
  • 06 giờ 30: Kinh sáng
  • 07 giờ : Điểm tâm
  • 09 giờ – 10:20  : Thuyết giảng và hội thảo (Hội trường Lòng Thương xót)

 Do Linh muc NGÔ THÁI PHONG, THÁI BÌNH , VIỆT NAM.

  • 10:20 Làm phép kiệu Mẹ Fatima, cung nghinh MẸ / Giải lao.
  • 11:30 Thánh lễ Đại Trào KÍNH  MẸ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI do Đức  Giám Mục Nguyễn Thái Thành chủ sự. Sau Thánh Lễ là Tiệc Mừng, Văn nghệ.

Đây là dịp để mọi người tăng thêm lòng mến yêu, tin cậy nơi Mẹ Maria và Thánh cả Giuse để cầu xin các Ngài luôn thánh hóa, che chở cũng như ban bình an cho các Gia Đình, Giáo Hội và Thế Giới hôm nay. Trong Dịp Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Đan Viện Thánh Mẫu Sacramento, Hoa Kỳ, và chúc mừng Tân Viện Phụ Nhà Mẹ Châu Sơn, Sự hiện diện của quí vị sẽ tăng thêm phần sốt sắng vui tươi cho buổi lễ.

Sau thánh lễ, xin kính mời Quí vị lưu lại chia sẻ bữa ăn huynh đệ.

Trân trọng kính mời.

Fr. Dominic Hùng Trần, O.Cist.

Phụ Trách Gia Đình Châu Sơn Hoa Kỳ

Leave a Reply

Your email address will not be published.