Bài Viết Mới

LỄ CHÚC PHONG VIỆN PHỤ

LỄ CHÚC PHONG VIỆN PHỤ CHÂU SƠN

Đan Sĩ Linh mục Dominic Savio Trần Thiết Hùng, O.Cist.

Ngày 12 tháng 10 năm 2019, tại Đan Viện Thánh Mẫu Sacramento, 14080 Leary Road, Walnut Grove, California, 95690 U.S.A. Thánh Lễ Chúc Phong Viện Phụ đã diễn ra cách trang nghiêm sốt sắng dưới sự hiện diện và chủ sự của Đức Tổng Phụ Mauro Giuseppe Lepori từ Ý đến, cùng với sự hiện diện của Đức Cha William K. Weigand, Sacramento, Viện Phụ Peter Verhalen Từ Đan Viện Our Lady of Dallas, Viện Phụ Paul Mark và Viện Phụ Thomas Davis từ Đan Viện New Clairvaux, Viện Phụ M. Bảo Tịnh Nguyễn Đức Chánh từ Đan Viện Phước Lý, Viện Phụ Bosco Trần Văn Thành từ Đan Viện Châu Thủy, Viện Phụ Hảo từ Đan Viện Phước Vĩnh, Viện Phụ Ephrem Trịnh Văn Đức từ Châu Sơn, Viện Phụ Matthêu Nguyễn Bá Linh từ Monterey, CA. Viện Mẫu Gioan Thánh Giá Phạm Ghi Tạc từ Vĩnh Phước, Viện Trưởng Timôthê Nguyễn Thị Nhẫn từ Phước Hải, Viện Trưởng Maria Cecilia Nguyễn Thị Oanh từ Bà Rịa, Vũng Tàu, các Bề trên với các linh mục bạn và Đại Diện các Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, Thủ Thiêm, Tân Lập, Qui Nhơn, Huế, Bà Rịa, Phan Thiết, Cái Mơn, Đaminh, Saint Paul cùng các Hội dòng khác, với sự tham dự của trên 1500 hội viên, ân nhân và thân hữu của Đan  viện và Gia Đình Châu Sơn Hoa Kỳ.

Đúng 10:00 am, đoàn rước gồm các tu sĩ nam nữ với đoàn đồng tế rước từ Vườn Cây Dầu tiến về Hội Trường, nơi được cử hành Thánh Lễ với nghi thức Chúc Phong Viện Phụ.

Thánh Lễ đã diễn ra hơn một tiếng rưỡi đồng hồ trong khung cảnh đơn sơ, trang nghiêm sốt sắng để lại trong lòng mọi người về tham dự một kỷ niệm đạo đức, thâm trầm sâu lắng khó quên.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Tân Viện Phụ Saviô cùng toàn thể con cái nhà Châu Sơn và các hội viên khắp nơi.

Dưới đây là một số hình ảnh lưu niệm.:

Đoàn rước gồm các Đức Tổng Phụ Xitô, Đức Nguyên Giám Sacramento, William K. Weigand, các Viện Phụ, Viện Mẫu, các Bề Trên, các nam nữ đan sĩ và tu sĩ các Hội Dòng cùng với các linh mục đồng tế.

YÊU GIỮ KỶ LUẬT VÀ THƯƠNG MẾN ANH EM

Leave a Reply

Your email address will not be published.