Chương Trình Tĩnh Tâm Gia Đình Châu Sơn Allentown. 19-20 May 2017

GIA ĐÌNH CHÂU SƠN HOA KỲ. 14080 Leary Road, Walnut Grove, CA 95690. Tel:  916-477-0595

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM ALLENTOWN, PA. 

CHỦ ĐỀ: “CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN MÀ THÔI” : “UNUM NECESSARIUM”

(Matthêu 10, 42.)

Fr. Dominic Hùng Trần, Fr. Joseph Nguyễn Xuân Hương, Fr. Anthony Nguyễn quốc Tuấn

Fr. Nicolas Lê Quang Thành ( Phòng nghỉ và ẩm thực với sự cộng tác: Chị Thùy, Chị Nguyệt)

Fr. Lêo Nguyễn Văn Tiên ( Liên lạc và Phương tiện di chuyển)

 

THỨ NĂM, THỨ SÁU, THỨ BẢY/  18, 19, 20 THÁNG NĂM 2017.

Thứ Năm 18, Thứ Sáu 19 tháng 5 năm 2017.

Sáng:

5:00                                                   Thức dậy

5:30                                                   Kinh sáng, Thánh Lễ

6:30                                                   Điểm tâm

9:00 – 10:00                                   Bài Giảng 1NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH” ( Fr. Joseph Hương) Thứ Năm

Bài Gỉang 3: “ VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH ĐỂ TÌM Ý CHÚA

(Fr. Anthony Tuấn)    Thứ Sáu

10:15 – 11:00                                 Hội Thảo

11:00 – 12:00                                 Cầu nguyện riêng, xưng tội, gặp gỡ thiêng liêng.

12:00                                                 Kinh trưa/ Bữa trưa/ Nghỉ trưa.

Chiều:        

2:00                                                   Kinh giờ 9

2:30 -3:30                                        Bài Giảng 2 : “NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH” ( tiếp)

( Fr. Joseph Hương)  Thứ Năm

                                                           Bài Giảng 4 :Ở LẠI TRONG THẦY”. (Fr. Dominic Hùng) Thứ Sáu

3:45 – 4:30                                      Hội thảo

5:00                                                   Kinh chiều/ Bữa chiều/ rảnh

7:00                                                   Kinh tối/ Chầu Thánh Thể/ Salve Regina./ Nghỉ đêm.

 

Thứ Bảy 20 tháng 5 năm 2017.

5:00                                                   Thức dậy

5:30                                                   Kinh Sáng/ Thánh Lễ

6:30                                                   Điểm tâm

8:00                                                   Khởi hành đi Vina.

11:00                                                 Chào thăm Viện Phụ Paul Mark, tham quan Vina.

12:15                                                 Kinh trưa , Bữa trưa  ( Nhà khách Vina. Cha Thành và ban ẩm thực)

2:00 PM                                            Rời Vina về viếng Nhà Thờ Chính Tòa – Ghé Phở Hoa Việt,

Ghé xứ Bà Thánh Anna )

 

7:00 – 8:00 PM                               Bữa tối, Hát Ave Maria con dâng lời chào Mẹ, Phép lành, nghỉ đêm.

 

Chúa Nhật: 21 Tháng 5 Năm 2017.

5:00                                                   Thức dậy

5:30                                                   Kinh Sáng

6:30                                                   Điểm tâm

8:00                                                   Chụp hình, tham quan Đan Viện.

10:00                                                 Kính viếng Đức Mẹ Thornton.

11:00                                                 Thánh Lễ tại Thornton với Cha Duy Hùng.

12:30 PM                                         Về nhà cơm trưa./ Chuẩn bị hành lý / Rảnh

4:00 PM                                            Kinh Chiều/ Bữa tối chia tay./

7:00 PM                                            Kinh tối/ Chầu/ Kết.

 

“ĐỂ TRONG MỌI SỰ THIÊN CHÚA ĐƯỢC VINH DANH”

Leave a Reply

Your email address will not be published.