Tân Viện Phụ Dominic Savio Trần Thiết Hùng

Tân Viện Phụ Đan Viện Châu Sơn, Đơn Dương – Lâm Đồng.

Đan sĩ Linh mục Đôminic Saviô Trần Thiết Hùng.

Đan Viện Thánh Mẫu Xitô Sacramento xin thông báo, vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, dưới sự chủ tọa của Viện Phụ Hội Trưởng Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn và Viện Phụ Gioan Bosco Trần Văn Thành, Viện Phụ Đan Viện Châu Thủy, Hội Đồng Đan Viện Châu Sơn đã tổ chức cuộc bầu Bề Trên cho niên khóa 2019-2025. Sau các nghi thức cầu nguyện và tuyên thệ, các Đan sĩ cử tri đã theo thói lệ bỏ phiếu kín và Hội Đồng đã chọn Linh Mục Đôminicô Saviô Trần Thiết Hùng làm Viện Phụ thứ 7 của Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn tại Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam.

Viện Phụ Đôminic Saviô Trần Thiết Hùng

sinh ngày 28 tháng 11 năm 1957 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Năm 1969 Ngài gia nhập Đệ Tử Viện Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Ngày 22 tháng 6 năm 1975 Gia Nhập Đan Viện Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Ngày 08 tháng 12 năm 1975 Tập Sinh, Đan Viện Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Ngày 08 tháng 12 năm 1978 Khấn Tạm, Đan Viện Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Ngày 15 tháng 08 1982 Khấn Trọn Đời, Đan Viện Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Ngày 27 tháng 12 năm 1997 Thụ Phong Linh Mục, Đan Viện Ligugé, Tour, France

Năm 2001 hoàn tất cao học tại Học Viện Dòng Tên Centre Sèvres, Paris, Ngài được qua Mỹ trau dồi them Anh Ngữ tại Đan Viện Trappist, New Clairvaux.

Năm 2001, Ngài cộng tác với Nguyên Viện Phụ Phanxicô Xaviê Phan Bảo Luyện thành lập GIA ĐÌNH CHÂU SƠN HOA KỲ.

Ngày 01 tháng 10 năm 2004, Đức Cha William Weigand chấp thuận việc thanh lập Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Sacramento, nay là Đan Viện Thánh Mẫu Sacramento.

Năm 2005, Ngài rời New Clairvaux lập cộng đoàn tại Sacramento rồi sau đó 2006  định cư tại Walnut Grove, California, USA.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Ngài đắc cử Viện Phụ Châu Sơn và trở thành Viện Phụ thứ VII của Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương.

Cộng Đoàn Đan Viện Thánh Mẫu Sacramento và Gia Đình Châu Sơn Hoa Kỳ hân hạnh  thông báo tin vui và kính xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Tân Viện Phụ trong trách vụ mới để với ơn Chúa Ngài luôn là Mục Tử nhân lành chăm sóc bày chiên mà Chúa trao ban.

Leave a Reply

Your email address will not be published.